GmdV-uitleg.jpg

Geef me de 5 | Methodiek voor onze dochter met autisme

Moeder Kim (45) en Vader Jan (53) hebben samen dochter Soof (9) en zoon Sam (5). Vader Jan heeft ADHD, dat werd geconstateerd toen hij 43 jaar oud was. Dochter Soof heeft klassiek autisme, gediagnosticeerd toen ze 6 jaar oud was. Kim vertelt over de methodiek ‘Geef me de 5’ die zij gebruiken in de communicatie met Soof.

‘Door het gebruik van een taakagenda op school is voor onze dochter haar dagindeling op school veel duidelijker geworden. Ze ziet hoe lang ze met een taakje bezig is en door wie het taakje gegeven wordt en hoe ze het taakje aan moet pakken.’

Kim wil haar verhaal graag vertellen omdat het voor hun een methodiek is die werkt en die heel veel andere ouders, hulpverleners en betrokkenen kan helpen in hun omgang met mensen met autisme. Het maakt de wereld van mensen met autisme en de mensen in hun omgeving een beetje mooier en dat vindt Kim een heel mooi streven!

 

Hoe gaat een typische dag er bij jullie aan toe?

De dag begint meestal rustig en structureel op dezelfde manier. Dus eerst in pyjama beneden eten en daarna wassen en aankleden. Dit brengt rust voor onze dochter en ze weet precies waar ze aan toe is. Wanneer de kinderen naar school gaan komt er op het laatst toch nog wel wat stress bij kijken, want dan gaat het dikwijls te vlug voor haar en kan ze het proces niet volgen. Ze raakt dan vaak in verwarring en het is voor mij dan zaak om rustig te blijven en haar weer taak voor taak op te laten pakken (dus jas aan, schooltas pakken, in de auto zitten en gordel om, dus alles stap voor stap).

In de weekenden gaat alles dan ook relaxt hier en hoewel we ook dan vasthouden aan dezelfde structuren, mag het allemaal wat losser en langzamer.

 

Hoe was het voor jullie toen jullie de diagnose kregen voor jullie dochter?

Het voelde bevrijdend. Vanaf de geboorte beseften wij al dat ons kind ‘anders’ was. Ze had andere kaders nodig om te ontwikkelen dan andere kinderen. Hoewel zij in basis een vrolijk meisje was, was ze ook schrikachtig, angstig en leek niet echt veel lichaamsbesef en omgevingsbewustzijn te hebben. Toen we de diagnose kregen vielen pas echt alle puzzelstukjes op hun plaats.

 

Hebben jullie hulp ingezet voor jullie dochter?

Omdat bij onze dochter de ontwikkelingsproblemen al vroeg zichtbaar waren, kwam ook de hulpverlening vroeg in beeld dankzij een oplettend arts van het consultatiebureau. Ze ging als eerste naar een fysiotherapeute die haar hielp te gaan lopen en verder motorisch te ontwikkelen in kleine stapjes, ondertussen naar een osteopaat en chiropractor i.v.m. haar onrust en een mogelijke blokkade. Daarna volgde ergotherapie (gericht op sensorische integratie vanwege haar prikkelverwerkingsproblematiek) en logopedie (vanwege taal-/spraak problemen).

Toen ze de overstap maakte van regulier naar Speciaal Onderwijs (mytylschool) gingen deze therapieën, met enige onderbreking, ook door in het naastliggende revalidatiecentrum. Daarna hebben we als gezin hulp gekregen vanuit het Expertisecentrum voor Autisme (mijn man en ik kregen psycho-educatie) én is onze dochter daar onder behandeling geweest voor haar angsten. Ook kreeg ze daar samen met haar broertje psycho-educatie door middel van brainblocks.

Dankzij al deze (vroege) hulp kwamen we er als gezin steeds sterker voor te staan en konden steeds beter dealen met de mindere momenten die het autisme helaas ook met zich meebrengt. Overigens moet je een groot deel ook zelf doen; blijf met elkaar in gesprek en pols regelmatig elkaars behoeften. En vooral, neem ook tijd voor jezelf én voor elkaar! Momenteel is er geen hulp, omdat we het nu zelf redden. We kunnen deze echter altijd weer inschakelen wanneer hier behoefte aan is. De puberteit zal wat dat betreft nog zeker een uitdaging worden.

 

Hoe heeft jullie omgeving gereageerd?

In eerste instantie sceptisch, want er was toch niets te zien aan onze dochter? Oma en opa die veel oppasten zagen wel dat er dingen anders liepen dan bij de andere kleinkinderen, maar waren zich niet helemaal bewust van wat het in zou kunnen houden. Onze beste vrienden waren eigenlijk de eersten die beseften hoe het in elkaar zat, die begrip toonden voor onze gezinssituatie en hier hebben we nu ook nog steeds heel veel steun aan.

Maar nu alles duidelijker wordt, de verschillen met leeftijdsgenootjes groter, begrijpen ook de rest van de familie en vrienden beter wat er speelt bij onze dochter. Ze vinden het niet meer raar als ze een koptelefoon op heeft, anders reageert dan ‘verwacht’ of als ze zich terugtrekt in verband met te veel prikkels.

Deze diagnose heeft ook gezorgd voor veel nieuwe vriendschappen; ouders van school die hetzelfde meemaken of ouders uit lotgenotencontactgroepen die we regelmatig bezoeken. En sinds kort ook ouders bij het G-voetbal, waar onze dochter heel veel plezier aan beleeft.

 

Waar geniet je het meest van en waar zit de grootste uitdaging?

We genieten vooral van haar onbevangenheid, het intens kunnen genieten van kleine dingen. Ze kan dan echt in een ‘Jippie-stemming’ zijn. Ook taal letterlijk nemen, maakt dat er vaak humor is binnen ons gezin. De grootste uitdaging blijft hier de grillige prikkelverwerking van onze dochter. Toch zoeken we de grenzen ook wel ‘ns op, simpelweg omdat we anders erg beperkt zouden zijn in ons sociale leven.

Na een drukke dag (zoals een pretparkbezoek) volgt dan wel een rustige dag en bij zo’n bezoek gaat het ‘survival’pakketje uiteraard mee, bestaande uit een koptelefoon, medicatie en een kauwketting. Dat calculeren we allemaal vooraf in.

 

Wanneer kwamen jullie voor het eerst in aanraking met de methodiek Geef me de 5?

We kwamen voor het eerst in aanraking met Geef me de 5 tijdens een oudercursus die via MEE gegeven werd. Hier werd verteld dat de boeken van Colette de Bruin (schrijfster van deze boeken en eigenaar van deze methode) als het ware een soort bijbel waren voor mensen met autisme. Hierop ben ik mezelf gaan verdiepen door al haar boeken te lezen en lezingen bij te wonen.

Wat ik las en wat we hoorden sprak ons zó aan dat we besloten deze methode binnen ons gezin ook zelf toe te gaan passen.

 

Geef me de 5

 

Kan je uitleggen wat de methodiek inhoudt?

Geef me de 5 is een methodiek die zorgt voor een bepaalde vorm van communicatie met de persoon die autisme heeft. Het leert je kijken naar de oorzaken van het gedrag en geeft je handvatten hoe je daar op in kunt spelen. De methode gaat uit van duidelijkheid voor de persoon met autisme. Deze duidelijkheid wordt gecreëerd door duidelijk te zijn op 5 gebieden: waar, wie, wat, hoe en wanneer. Inmiddels zijn er 3 boeken verschenen van de methode zelf en nog een aantal andere boeken voor hulpverleners en kinderen met autisme (om henzelf het autisme te laten begrijpen).

 

Welke effecten merk je bij je dochter?

Onze dochter reageert erg goed op de methodiek. Ze vindt het duidelijk, snapt beter wat je bedoelt en vooral ook hoe je het bedoelt. Het geeft haar houvast in een wereld die voor haar overweldigend is en vooral vaak onduidelijk. We hebben inmiddels de methodiek toegepast door middel van het gebruik van een taakagenda per dag op school, de Koningsdag op school afgelopen jaar én een ‘verveelkalender’ in de voorbije zomervakantie.

Door het eerste is voor onze dochter haar dagindeling op school veel duidelijker. Ze ziet hoe lang ze met een taakje bezig is en door wie het taakje gegeven wordt en hoe ze het taakje aan moet pakken. Bij evenementen zoals Koningsdag wijkt de structuur heel erg af van een normale schooldag. Het is dan vooral prettig dat ze weet hoe zo’n dag ingevuld gaat worden en wat er van haar verwacht wordt. De ‘verveelkalender’ is er voor de niet ingevulde tijd; ze kan dan zien welke mogelijkheden/taakjes ze wel op kan pakken om haar dag te vullen, zodat niet ingevulde tijd geen kliertijd wordt.

 

 

Welke tips wil je andere ouders graag meegeven?

  • Kijk vooral naar de oorzaken achter het gedrag van jouw kind;
  • Geef duidelijkheid op de 5: waar, wie, wat, hoe en wanneer;
  • Lees de boeken of volg bijvoorbeeld een basiscursus of bezoek een lezing van Geef me de 5.

Je kunt alle informatie over Geef me de 5 nalezen via de website van Geef me de 5 Je kunt hier boeken bestellen, gratis tools downloaden en inschrijven voor cursussen en/of lezingen.

KOEKIE Autisme Poster en uitdeel kaarten voor meer kennis en begrip voor autisme! Om op te hangen op scholen, thuis, bij verenigingen, in wachtkamers of uit te delen aan vrienden en familie

Klik hier voor meer info!

 

WhatsApp Coaching voor persoonlijke vragen!

Heb je na het lezen van de informatie op de website nog een persoonlijke vraag? Ik (Jonneke Koekhoven) maak graag tijd om samen dieper in te gaan op een situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina over WhatsApp Coaching!

KOEKIE Autisme BegeleidingGeef me de 5 | Methodiek voor onze dochter met autisme

Join the conversation

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord met het privacybeleid van KOEKIE Autisme Begeleiding