Recepten-KOEKIE.png

Passend onderwijs: Wat hebben we er aan?

Wet Passend Onderwijs: Hokjes plaatsen, Overvragen, Bezuiniging, Aandacht te kort, Kwaliteitsvermindering, en ga zo maar door. Dit zijn vooral de negatieve reacties op de invoering van deze nieuwe wet. Maar wat zijn dan de positieve kanten aan deze nieuwe aanpak?

 

Passend onderwijs

Toen ik in 2013 afstudeerde als Pedagoog, werd ik voor het eerst geconfronteerd met de transitie van de Jeugdzorg. Deze transitie houdt in dat alle gemeentes zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het vormgeven van de zorg. Daarnaast kregen alle scholen te maken met zorgplicht. Door deze zorgplicht worden er leerlingen, die voorheen op speciaal onderwijs werden opgevangen, geplaatst op reguliere basisscholen. Er wordt van deze scholen verwacht dat er passend onderwijs wordt geboden aan deze leerlingen.

Door al deze veranderingen besloot ik om mij te gaan verdiepen in deze veranderingen binnen het reguliere onderwijs. Ik ben de Master Special Educational Needs gaan volgen en ik krijg hierdoor steeds meer inzicht in de moeilijkheden, maar ook zeker de mogelijkheden van het passend onderwijs. Want laten we eerlijk wezen:

VERANDERINGEN ZORGEN ALTIJD VOOR VRAGEN EN WEERSTAND!” 

Ik wil beginnen met een tipje van de sluier door mijn eigen kijk op passend onderwijs te introduceren.

PASSEND ONDERWIJS

“Alle leerlingen zijn als een recept voor een mooi gerecht. Het ene recept kost meer tijd en aandacht dan het andere recept. De school moet alle ingrediënten in huis hebben om deze gerechten te kunnen bereiden. Het ene gerecht heeft meer ingrediënten nodig dan het andere gerecht. Maar alle gerechten krijgen de tijd, aandacht en ingrediënten die ze nodig hebben. Het samenwerkingsverband (SWV) moet zorgen dat alle ingrediënten in huis zijn.”

 

Wie voelt zich verantwoordelijk voor mijn kind?

Stel je voor, jij bent ouder van een kind met autisme. Een heerlijk kind waar jij ontzettend veel van houdt en waar jij ook zeker kwaliteiten in ziet. Jouw kind zit al maanden thuis omdat zijn vorige school besloot dat jouw kind daar niet thuis hoorde.

Vervolgens probeer je een nieuwe school te vinden maar alle scholen weigeren dit kind een plekje te geven. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor dit kind, jouw kind.

Door de Wet Passend Onderwijs worden scholen verplicht om samen te werken met andere scholen uit de buurt. Deze scholen worden samen verantwoordelijk voor alle kinderen die op één van deze scholen worden aangemeld.

De scholen gaan met elkaar in gesprek en bekijken welke mogelijkheden hun school biedt voor bijzondere hulpvragen. Zo wordt er gezorgd dat er binnen deze samenwerkingsverbanden voor alle leerlingen een passende plek wordt gecreëerd. Ook voor jouw kind met een bijzondere hulpvraag zoals bijvoorbeeld autisme!

 

Uitgaan van verschillen!

Hierboven maakte ik de vergelijking met het maken van mooi gerecht. Ieder kind is een recept met eigen ingrediënten. Deze ingrediënten zijn de begeleidingsvormen die het kind nodig heeft. Ieder kind, met of zonder gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden, leerproblemen of begaafdheid, heeft een eigen vorm van begeleiding nodig.

Want niet één kind is hetzelfde! Dat zijn jullie toch allemaal met mij eens!? Toch blijft het moeilijk voor veel mensen om de begeleiding hierop aan te passen! Maar in deze blogs over passend onderwijs krijgen jullie praktische tips, van mij en van elkaar!

Voor ieder kind wordt er gekeken naar kwaliteiten en de mogelijkheden tot ontwikkeling. Differentiëren is hierin een belangrijk begrip! Dat betekent dat de leerkracht de lessen op verschillende manieren aanbiedt zodat ieder kind op zijn eigen manier aan de slag kan gaan met de schoolse taken.

 

Voor ieder kind een passend plekje!

Ik wil nog even terug komen op het kind met autisme die zich heeft aangemeld bij een school.

Binnen het samenwerkingsverband is er ondertussen gezocht naar een passende school. Op de school waar het kind uiteindelijk wordt geplaatst, wordt er gekeken naar een geschikte leerkracht en uiteraard een geschikte klas. Er wordt gekeken naar de specifieke behoeftes van dit kind en hier speelt de school op in.

In het KOEKIE blog Autisme: hoe zit het nou écht?! werd besproken hoe kinderen met autisme op bepaalde zintuigelijke gebieden overgevoelig kunnen zijn.

Dus hier een paar praktische voorbeelden van hoe het zou moeten gaan op de school waar jouw kind terecht komt!

 • Een kind dat overgevoelig is op het gebied van visuele prikkels, krijgt geen plekje naast het raam of naast de deur waar iedereen langs loopt, maar op een rustige plek in de klas.
 • Bij het maken van rekensommen wordt er een blaadje op de sommen gelegd zodat het kind zich kan concentreren op die ene som.
 • Een kind dat overgevoelig is voor auditieve prikkels, krijgt een koptelefoon om zich tijdens het werken, zonder afleiding, te kunnen concentreren op zijn werk.

Ik heb nu autisme gebruikt om het aanpassen van het onderwijs te verduidelijken. In het KOEKIE blog passend onderwijs worden er praktische tips gegeven voor alle soorten kinderen. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • spelbegeleiding bij jonge kinderen
 • hoogbegaafde kinderen
 • expressie
 • en nog veel meer! Als je graag een onderwerp voorbij ziet komen, laat het weten in een comment!

 

Dus wat hebben we nou eigenlijk aan dat passend onderwijs?

 1. Kinderen worden gezien als unieke personen met eigen kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. Er is vanuit het samenwerkingsverband geld beschikbaar voor arrangementen op maat.
 2. Ieder kind krijgt de begeleiding en uitdaging die bij hun “eigen recept” past.
 3. Iedere school binnen een samenwerkingsverband heeft zijn eigen expertises en passende zorg.
 4. Daarnaast kunnen deze scholen altijd bij elkaar terecht voor vragen en ondersteuning.
 5. Samenwerking! Kinderen leren van elkaar! Als een kind opgroeit, wordt er in de maatschappij van ze verwacht dat ze met iedereen kunnen samenwerken. Dit leer je het beste door op te groeien in een omgeving vol diversiteit.
 6. Leerkrachten krijgen steeds meer kennis en ervaring en delen hun expertises met hun collega’s.
 7. Wijkteams en scholen werken samen om de zorg rond een kind/gezin op elkaar af te stemmen.

 

Jullie ervaringen zijn zo belangrijk!

Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervaringen zijn met het passend onderwijs. Hoe krijgt jouw kind onderwijs op maat? Of voor de leerkrachten onder ons: Op welke manier bied jij kinderen in de klas passend onderwijs? Lees hier het verhaal van Anne die vertelt over de problemen die zij ervaart met passend onderwijs voor haar zoon van 7

Velen van jullie hebben al ervaring met passend onderwijs! Zet jouw ervaringen in een comment onder dit blogbericht en deel het blog met iedereen die meer zou moeten/willen weten over passend onderwijs! Mijn vorige bericht is vaak gedeeld en gelezen, daar ben ik heel erg blij mee. Deel dus ook dit bericht weer zodat we met elkaar werken aan een betere begeleiding van al onze kinderen!

 

Boekentip:

 

WhatsApp Coaching voor persoonlijke vragen

Heb je na het lezen van de informatie op de website nog een persoonlijke vraag? Ik (Jonneke Koekhoven) maak graag tijd om samen dieper in te gaan op een situatie. Maak hier direct een afspraak. Kijk voor meer informatie op de pagina over WhatsApp Coaching!

Tessa KoekhovenPassend onderwijs: Wat hebben we er aan?

12 comments

Join the conversation
 • Snjezana - 28 maart 2018 reply

  Onze zoon van 9 heeft ASS en is dyslectisch. Op school blijft hij achterlopen met zijn werk. Hij heeft veel sturing nodig en kan daardoor vaak niet zelfstandig aan de slag. Tevens is de klas van 27 leerlingen te druk voor hem.
  Nu gaan we met school en het team van het samenwerkingsverband om de tafel zitten om te kijken wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn. Kunnen ze hem daarin op regulier onderwijs begeleiden of moet hij naar speciaal onderwijs.
  Als ouder vind ik het lastig om mee te praten voor in het onderwijs. Ik heb elke keer het gevoel dat ik niet alle vragen beantwoord krijg hoe het in de klas gaat.
  Wel ben ik van mening dat hij het beter zou doen in een kleinere klas, moet hij alleen daarvoor dan naar speciaal onderwijs?
  Zijn er mensen met deze ervaring? Ik ben zo zoekend?
  Alvast bedankt,
  Snjezana

 • Karen Nadine - 24 januari 2017 reply

  Hallo allemaal, ik als moeder van nu 4jarige autistische zoon en een jongenstweeling van 2,5jr heb het heft in eigen handen genomen. En vanuit Londen (waar ik geen passend oplossing vond) uiteindelijk in Parijs (man kreeg overplaatsing rond) een betaalbare privéschool met een speciale autisme peuter/kleuterklas gevonden. Met 1op1 B ABA en PECS gestuurd communicatie en gedragsonderwijs. Met als doel voor mn zoon te integreren in regulier onderwijs. Zie http://www.saintdominique.fr classe soleil Bestaat zoiets niet in Nederland? Echt passend onderwijs!!

 • Silvie - 20 april 2015 reply

  Ik denk dat er een grote groep kinderen met autisme een plek is in het regulier onderwijs. Wat ik nu mis op school is oog voor het individuele kind en het zien van de kinderen die niet willen opvallen. Die zijn niet lastig voor een leerkracht maar ervaren zelf wel lijden. Je merkt het thuis aan vanalles en het zelfvertrouwen wordt lager.

  Wij stuiten nog op teveel onbegrip, als ouder niet worden gehoord en dus voor je gevoel niet worden geloofd in de observatie van je kind en het idee dat als ze geen “rainman” ziet er ook geen ASS is. Niet bij ons en niet bij de kinderen. Jammergenoeg zien we dat niet allen bij leekrachten maar ook bij hulpverleners en IB-ers.

  Er valt nog veel te verbeteren wat betreft de kennis van leerkrachten en hoe je kan inspelen op de sterke kanten om zo de (nog) zwakkere kanten te ondersteunen.

  Mijn man en ik hebben recent pas een diagnose en dus in het gewone onderwijs gezeten. Wij vielen niet op, waren niet lastig en lieten niet zien wat ons potentieel was. Met wat kennis en kleine aanpassingen was onze schooltijd leuker geweest en onze schoolloopbaan beter.

  Mama van drie.
  Oudste onderzoek ASS, middelste onderzoek ASS en/of ADHD
  Zelf ASS en ADHD getrouwd met een man met ASS.

  Tessa Koekhoven - 23 april 2015 reply

  Hoi Sylvie. Bij het Passend Onderwijs is de samenwerking tussen de ouders en de school enorm belangrijk. Veel opgekropte frustraties door het niet gezien worden van kinderen kan thuis erg zichtbaar zijn. Deze informatie is voor de school erg waardevol en het is belangrijk om deze informatie serieus te nemen. En zoals je aangeeft, het kan soms in de kleine dingen zitten wat de kinderen net dat duwtje in de juiste richting kan geven.

  scarlett - 6 augustus 2015 reply

  Daar schort het dus aan: expertise.
  Het onderwijs is er niet klaar voor, het idee is goed, maar niet voorbereid. Leraren hadden eerst een paar jaar training moeten krijgen. Scholen die ‘speciale’ kinderen weigeren mag niet meer, maar gebeurt nog steeds. Van de ene kant niet goed, van de andere kant wel, want dat geeft aan dat een school er niet klaar voor is en je kind niet welkom….als je zo moet starten blijft het vaak een strijd en op het einde van het liedje belandt zo’n kind toch op een speciale school. Niet echt een succeservaring.
  Voorlopig zal dit probleem nog wel blijven. Het is tweezijdig : enerzijds omdat scholen er niet klaar voor (willen) zijn, anderzijds doordat ouders hun zinnen zetten op 1 bepaalde school, om welke reden ook. Mijn kind moest welkom zijn op een school, die school is gevonden, zij het aan de andere kant van de stad……

 • Jolene - 17 april 2015 reply

  Inderdaad. Ik doe op het moment de Pabo, zit in mijn derde jaar en kan alleen maar zeggen dat het onderwijs met passend onderwijs er op achter uit gaat. Ik weet wat autisme inhoudt maar kan zeker niet zeggen dat ik de kennis en vaardigheden beheer om iemand met autisme of gedragsproblemen en 29 andere leerlingen te begeleiden. Ik vind absoluut dat deze kinderen een goed plekje verdienen maar ik denk niet dat dat plekje in een volle klas is waar aandacht constant verdeelt moet worden.

  Silvie - 20 april 2015 reply

  Ik denk veel kinderen met ASS niet zitten te wachten op meer of continue aandacht.

  Gewoon dezelfde hoeveelheid tijd, alleen dan aangepast aan hoe een autistisch brein werkt.

  Tessa Koekhoven - 23 april 2015 reply

  Beste Jolene. Ik vind het erg waardevol om een reactie te krijgen vanuit jouw positie als startende leerkracht. Het Passend Onderwijs vraagt veel van leerkrachten. Het is erg belangrijk dat je op tijd om hulp en advies durft te vragen want je staat er niet alleen voor. Iedere leerkracht moet zijn eigen weg hierin vinden en zelf gaan ervaren wat wel en niet werkt. Dus wees vooral niet bang om fouten te maken.

 • Aarti - 16 april 2015 reply

  Op dit moment wordt er voor mijn zoontje van 4 een passende oplossing gezocht. Het blijkt dat hij vaak wegrent, zijn werkjes niet afmaakt en niet goed luistert. De docenten weten niet zo goed met zijn autisme om te gaan. Ik vraag me af of de docenten het aan kunnen. Als ouders proberen we zoveel mogelijk thuis te oefenen en oplossingen aan te bieden. Ik gebruik de informatie van de blog om de docenten aan te geven hoe de autisme van mijn zoon eruit ziet.

  Tessa Koekhoven - 23 april 2015 reply

  Hallo Aarti. Bedankt voor je reactie op het blog. Wat goed om te lezen dat onze blogs worden gezien als een bruikbare bron voor informatie. Praktische tips kunnen soms heel waardevol zijn voor leerkrachten die hier nog weinig ervaring mee hebben. Ik hoop dat de passende oplossing snel wordt gevonden.

 • Carla - 15 april 2015 reply

  Zo belangrijk: onderwijs op maat en voor ieder kind een passend plekje!!

  Jonneke Koekhoven - 17 april 2015 reply

  Zeker weten Carla! Toevallig weet ik, dat dit op de school waar jij werkt heel serieus genomen wordt! 😉

Join the conversation

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord met het privacybeleid van KOEKIE Autisme Begeleiding