Koning-Valentijn-specialisten2.jpg

Koning Valentijn | Hoofdstuk 3 Specialisten #2

Deze prachtige serie wordt geschreven door Thijs Veenstra. Volg Koning Valentijn via de Facebookpagina van Koning Valentijn.

(Dit is een serie, lees ook Introductie, H1: Ochtend en H2 : Specialisten#1)

 

Hoofdstuk 3 – Specialisten #2

Aangezien een koning nooit teveel personeel kan hebben, hetzij omdat zij het leven des konings vereenvoudigen, hetzij louter voor des konings vermaak, zijn er nog meer specialismes actief voor zijne hoogheid.

Zo gaat de koning met tweewekelijkse regelmaat naar een instituut dat zich bezighoudt met het ontlokken van verbale communicatie aan de koning. Zijne majesteit en zijn gevolg bestaande uit de twee lakeien vervoegen zich bij de aangewezen specialist op dit gebied. Zij is geschoold door het rijksinstituut voor scholing, groei, educatie, examinering en diplomering (de koninklijke s.g.e.e.d) in het prikkelen van ‘s konings mogelijkheden te verbaliseren. Dit in plaats van de autodidacte manier van communiceren die de koning onverwijld landelijk geïmplementeerd zou wensen te zien maar welke bij stemming in het rijk telkens het onderspit delft ten aanzien van de momenteel geldende verbale methode.

 

Binnen de paleismuren

De specialist leidt tevens de lakeien en ook andere specialisten op om deze methode tevens binnen de paleismuren te kunnen bezigen. De methode behelst; het voorzeggen van woorden tijdens een des konings favoriete bezigheden; aansluitende op de bezigheid; betrekking hebbende op de bezigheid en vervolgens ontlokkende dat de koning zich verlaagd het woord te verbaliseren met als doel de bezigheid voort te kunnen zetten. Mocht de koning zich niet willen bezigen het woord uitspreken zal zowel de specialist alswel het gevolg de koning zijn bezigheid ontzeggen.

 

Niet zonder gevaar

Uiteraard is dergelijke uitdagerij niet zonder het gevaar s’ konings toorn te ontketenen, aldus wordt er op last van het crisiscentrum bij voorbaat een secundaire bezigheid verzorgd die de woede, zeggens het verdriet van de koning moet afleiden en de situatie voor de koning genoeglijk moet houden. Uiteraard begrijpt u dat deze methode inadequaat zal zijn indien de koning niet vervuld is met genoeglijke gevoelens.

Tot nog toe boekt de koning vooruitgang daar zijn woordenschat is uitgebreid met een geschatte tien woorden al dan niet door de koning toepasselijk ingezet. Het instituut en de lakeien zullen echter met passie en doorzettingsvermogen blijven trachten vooruitgang te boeken en zo des konings woordenschat uit te breiden en de koning te stimuleren deze actief in te zetten doelens het koninkrijk adequaat te kunnen regeren.

 

Boekentip:

De inrichting van het paleis en andere facilitaire voorzieningen

Een andere vorm van ondersteuning behelst de inrichting van het paleis en andere facilitaire voorzieningen door de afdeling rijks facilitaire ondersteuning en technische dienst. Deze door het volk gedragen afdelingen van het koninkrijk bezigen zich met de exploratie van mogelijkheden van voorzieningen betreffende de veiligheidssituaties van de koning op landelijke basis. Zo is er reeds een koninklijke oranje manueel voortbewogen koets verstrekt met als extra toepassing het aanhangen aan een door een lakei geopereerd rijwiel. Dit is een beduidende toegevoegde waarde aan zijne majesteit ‘s mobiliteit. Het is derhalve mogelijk drukke staatsaangelegenheden te bezoeken alwaar de koning wellicht in de massa zou kunnen opgaan en het crisiscentrum zou achterlaten in code rood met glitters. De veiligheid van de koning is eerste prioriteit.

Tevens maakt deze koets het mogelijk het koninklijke woud te bezoeken en te genieten van alle schitterende natuur die het koninkrijk biedt. Natuurlijk wenst de koning in basis schrijdend het bos te exploreren, echter in bepaalde gevallen afhankelijk van zijne majesteit ’s stemming en ter zijner veiligheid adviseert het crisiscentrum de koets in te zetten.

 

De Konings’ gezondheid

Uiteraard houdt de hofhouding de Konings’ gezondheid zeer hoog in het vaandel en heeft het voortrekken achter een rijwiel van de koets voorkeur boven het gebruik van het koninklijke wagenpark, daar buitenlucht de koning verheugd en gezond houdt. Derhalve is de gehele hofhouding de facilitaire ondersteuning en het volk zeer dankbaar voor de uitbreiding van ’s konings mobiliteitskeuzes.

De facilitaire dienst is te allen tijden bereid in overleg te treden met de hofhouding betreffende des konings veiligheid en gemak. Onlangs is er ingestemd met de vervanging van alle door de koning gebezigde poorten in het paleis daar deze ontwricht en ontdaan van adequaat functionerende grendels zijn in ’s konings pogingen het paleis te verlaten ten tijden van frustratie of slecht gekozen timing. Dit is tevens een lineair gevolg van de weerbarstigheid van de door het crisiscentrum en technische dienst aangebrachte provisorische klampen aan weerszijde van elke poort ter voorkoming van uitingen van zijne majesteit ’s zucht naar avontuur.

Er zullen zeer zware poorten en degelijk hang-en sluitwerk geïmplementeerd worden tijdens deze “operatie paleismuur”. Aan weerszijde van deze poorten zal een grendel worden gemonteerd die van weerszijde ook weer te openen is zodat er nimmer meer personeel opgesloten zal zijn in welk vertrek van het paleis ook.

 

De technische dienst

Ja, u leest hier dat dat in meerdere gevallen is voorgevallen; een waarlijk tot wanhoop drijvende gebeurtenis. De technische dienst wordt binnenkort verwacht ten einde de veiligheidsmaatregelen te realiseren. De ophaalbrug van het paleis is tevens ten allen tijden gesloten ter voorkoming van uitingen van s ’konings wens zich in de slotgracht te baden.

 

Week in ruste in het paleis

Komende week zal de hofhouding een reis aanvangen ter overpeinzing en relativering van de koninklijke situatie. De gehele hofhouding behoudens een der lakeien zal deelnemen aan de reis naar een bosrijk ontspanningsoord met inbegrip van een volkszwemgelegenheid. De koning zal tezamen met een der lakeien een week in ruste in het paleis verblijven met als doel de continuïteit van ’s konings dagelijkse bezigheden te garanderen en het nodige onderhoud aan het paleis te plegen met ondersteuning van de technische dienst. De techneut aangewezen voor deze onderneming wordt betrokken uit een verre uithoek van het koninkrijk en zal door de koninklijke chauffeur ten koste van zes manuren geretrouveerd worden uit zijn woonplaats. Tezamen zullen zij het vele werk uitvoeren ter opbouw van het bouwvallige paleis.

Bij dezen via mij in de hoedanigheid van lakei in naam van de koning dankzegging aan de techneut in naam van de kroon.

 

Deel je dit bericht zodat de serie door meer mensen gelezen en gevolgd kan worden voor meer kennis en begrip over autisme? Alvast bedankt!

 

WhatsApp Coaching voor persoonlijke vragen

Heb je na het lezen van de informatie op de website nog een persoonlijke vraag? Ik, Jonneke Koekhoven, maak graag tijd om samen dieper in te gaan op een situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina over WhatsApp Coaching!

KOEKIE Autisme BegeleidingKoning Valentijn | Hoofdstuk 3 Specialisten #2

Join the conversation

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord met het privacybeleid van KOEKIE Autisme Begeleiding