Koning-Valentijn-ochtend.jpg

Koning Valentijn | Hoofdstuk 1 Ochtend

Deze prachtige serie wordt geschreven door Thijs Veenstra. Volg Koning Valentijn via de Facebookpagina van Koning Valentijn.

(Dit is een serie, lees ook IntroductieH2: Specialisten#1 en H3: Specialisten#2)

 

Hoofdstuk 1 – Ochtend

Deze ochtend startte de dag voor koning Valentijn met de onwil om zijn koninklijke gewaden te laten aantrekken. Zijn luier vond hij nog net acceptabel en die hield hij ook aan, niet per definitie vanzelfsprekend. Het ontbrak hem volledig aan de innerlijke rust zich met dergelijke futiliteiten bezig te houden. In plaats daarvan bezigde zijne koninklijke hoogheid zich liever met het hooghouden van zijn naam en eer van puzzelkoning. De zeer gecompliceerde giraffe puzzel met aan de ene zijde het alfabet en de andere zijde cijfers die onder de hofhouding bekend staat als de gevreesde en schier onmogelijke “terror giraffe” zat in een oogwenk in elkaar.

 

Fase geel in de logistiek

Ondertussen was in het crisiscentrum de melding vanuit de logistieke planning (beide in de portefeuille van de lakei met de ochtend dienst) binnengekomen en was er een alarm fase geel afgekondigd. Dit in verband met het in gevaar komen van de soepele voortgang van de logistiek. In deze fase is het nog onzeker of de koning zich in de nabije toekomst zal bedenken en wellicht nog wel zijn gewaden zal laten aantrekken of dat hij wellicht herhaaldelijk weigert waarna ogenblikkelijk de alarmfase zal worden verhoogd naar alarmfase oranje.

Gelukkig bleek de terror giraffe voldoende afleiding om zich half bewust te laten kleden en kon zijne majesteit middels een tablet voorzien van onbeperkt internet zich naar het koninklijke rijtuig begeven. De chauffeur had de motor al draaiende en snoerde de koning in de zespuntsgordel van de mobiele troon en kon terstond vertrekken.

Het crisiscentrum trok direct code geel in en alle parate betrokkenen konden weer terug naar hun dagelijkse bedoeningen. Dankzij de hoogstaande kwaliteiten van de chauffeur werd het tijdschema bewaakt en was het gezelschap in staat alle bestemmingen tijdig te bereiken. Het lagere personeel arriveerde tijdig op hun koninklijke bijscholingsinstituut, de koning op zijn staatsbezoek en de hofnar bleef deze dag bij de chauffeur.

 

Boekentip:

 

Het staatsbezoek

Het staatsbezoek van de koning bracht hem deze ochtend naar kinderdagcentrum “de Kleine Beer” alwaar een dagprogramma voor de koning was uitgezet. De lokale afgevaardigden ontvingen hem in goed humeur en de koning begon met het uitvoeren van zijn ambt op locatie. Opgelucht dat het de koning geriefde op zijn locatie te zijn aangekomen vertrok de chauffeur met de enige overgebleven passagier de hofnar richting het paleis om daar het dagprogramma bestaande uit zijn overige werkzaamheden tezamen met de hofnar uit te voeren.

Er was nog enorm veel te doen; voorbereidingen treffen voor het avondprogramma te weten; boodschappen doen voor de gehele hofhouding. De buiten het paleis levende parttime page was gepland op audiëntie te verschijnen tegen het vallen van de avond.

S’zelfden tijds werd koning Valentijn door een van buiten het paleis betrokken koets-dienst vanuit zijn staatsbezoek aan de Kleine Beer terug vervoerd naar het paleis alwaar zijn persoonlijke hof specialist in koninklijk gedrag hem opwachtte. Deze dag was het zeer aantrekkelijk weer om een kleine omgang te maken, eventueel zelfs via een van de koninklijke speeltuinen die het koninkrijk rijk is. De gehele voorbereiding verliep soepel en de koning was snel in zijn buiten gewaad gekleed. Eenmaal buiten sloeg het noodlot toe daar de koninklijke chauffeur met een van de rijtuigen de koning voorbij reed, terug komende van de voorbereidingen voor het avond amusement.

 

De stemming van de koning

Het rijtuig was de koning te herkenbaar en onmiddellijk rukte hij zich los uit de handen van zijn specialist en rende achter de chauffeur aan, zich voornemende zich met geen paarden te laten meevoeren naar zoiets inferieurs als een koninklijke speeltuin of iets dergelijks. Zich er direct bij neerleggende dat deze situatie met geen mogelijkheid in zijn voordeel te bewegen was legde de chauffeur zich neer bij de ontstane claim die op zijn lijf, psyche en tijd werd gelegd en zette zich binnen neer om zo de stemming van de koning in elk geval nog goed te kunnen houden.

De hof specialist werkte ondertussen verwoed aan allerhande middelen om de koning in spel te betrekken, hetgeen na enige tijd lukte en de chauffeur een mogelijkheid kreeg om zijn gedane boodschappen op te ruimen en enkele neven activiteiten te bezigen. De hof specialist poogde te zelfde tijde de koning enkele woorden te ontlokken in het kader van de queeste van de gouden sleutel der verbale communicatie.

Dit had enig succes middels het over de grond trekken van zijne majesteit op een dekentje en hem te inspireren “trekken” zeggen. Tweemaal kon de koning zich zetten tot het uitspreken van dit aangegeven woord waarna zowel de specialist als de chauffeur (die inmiddels in lakeien kledij had gestoken) overgingen tot het bejubelen van zijne majesteit. Dit leek hem wel te gevallen.

 

De gouden sleutel der verbale communicatie

Enige tijd later was de koning in de stemming om een wild spel te initiëren waarbij de koning wild over de schouder geworpen wordt met ondersteuning van het woord “gooi”. Ook ten tweede malen was de koning te bewegen het woord te herhalen, dit maal zelfs zes maal. Het was een onderneming ter ieders tevredenheid. Wellicht een aanwijzing in de richting van de locatie van de gouden sleutel der verbale communicatie.

De avond verliep buitengewoon prettig. Dit tegen verwachting daar de koning de laatste week wat labiel overkwam. De bedgang verliep niet telkens even soepel, echter vandaag was de lakei goed in staat geweest het correcte lokfilmpje te produceren om de koning over te halen de koninklijke bedstee te betreden en zich tezamen met de lakei neer te vleien en zich daar rustig over te geven aan een rustige nacht.

Tegen 05:00u echter vond zijne majesteit het wel welletjes met al dat geslaap en vond het tijd om de koninklijke stem te gaan oefenen in het slaken van luide kreten. De koning’s beweegredenen hieromtrent zijn niet geheel duidelijk voor de lakeien, maar uit voorzorg werd toch maar het crisiscentrum verwittigd van zijne majesteit’s activiteiten en werd code geel afgegeven.

Tot ieders opluchting bleef zijn humeur zonnig en werd tegen 06:45u code geel weer ingetrokken en is de koning door zijn drager naar de paleiszaal begeleid, alwaar de zaterdag begon met heerlijk rustig spelen zonder staatsverplichtingen.

 

Deel je dit bericht zodat de serie door meer mensen gelezen en gevolgd kan worden voor meer kennis en begrip over autisme? Alvast bedankt!

 

WhatsApp Coaching voor persoonlijke vragen

Heb je na het lezen van de informatie op de website nog een persoonlijke vraag? Ik, Jonneke Koekhoven, maak graag tijd om samen dieper in te gaan op een situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina over WhatsApp Coaching!

KOEKIE Autisme BegeleidingKoning Valentijn | Hoofdstuk 1 Ochtend

Join the conversation

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord met het privacybeleid van KOEKIE Autisme Begeleiding