Wat betekent PGB?

Home » Autisme Kennisbank » Autisme Begeleiding » Wat betekent PGB?

WAT BETEKENT PGB?

PGB betekent: Persoonsgebonden budget. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat beschikbaar wordt gesteld om mensen te ondersteunen die intensieve begeleiding of wat extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat je zelf het beste weet wat voor zorg je nodig hebt. Daarom kan je met een persoongebonden budget zelf bepalen:

  • waar je zorg inkoopt,
  • hoeveel er nodig is
  • en wanneer deze nodig is.

In totaal bestaan er 4 verschillende soorten persoonsgebonden budgetten, namelijk:

  1. Jeugdhulp-pgb (vanuit de Jeugdwet)

Deze vorm van een PGB is speciaal bedoeld voor kinderen en jongeren die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding, verzorging of een kortdurend verblijf zoals een logeerhuis. 

  1. Wlz-pgb (vanuit de Wet langdurige zorg)

Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor iedereen die langdurige intensieve ondersteuning nodig heeft zoals iemand die chronisch ziek is of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft.

  1. Pgb-vv (vanuit de Zorgverzekeringswet)

Van deze vorm van een persoonsgebonden budget kan gebruik gemaakt worden wanneer: je behoefte hebt aan persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebt of wanneer je kinderen hebt die behoefte hebben aan intensieve zorg.

  1. Wmo-pgb (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning)

Dit PGB is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of de aanschaf van hulpmiddelen.

Je kunt een PGB aanvragen via het wijkteam in je eigen gemeente of via de zorgverzekeraar. Gebruik maken van een PGB is geen verplichting, maar een keuze. Een andere optie is gebruik maken van Zorg in natura (of ZIN). Je kunt altijd wisselen tussen de keuze voor een PGB of zorg in natura.

Ervaringen met PGB

“Ik wilde graag zoveel mogelijk zelf de touwtjes rondom de zorg voor mijn dochter in handen hebben. Het is best even een gedoe om het budget aan te vragen en te beheren, maar ik heb er geen spijt van. Nu kan ik zelf bepalen welke zorgverlener er bij ons thuis komt. Het gaat ten slotte om mijn dochter.”

Blogs over PGB

Links naar websites over PGB

Hieronder volgen een aantal handige links (bronnen) naar externe websites over PGB:

Zorgverzekering pgb

SVB PGB

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR DE AUTISME KENNISBANK

Marleen GondelachWat betekent PGB?