Tessa Koekhoven

Pedagoog

“Op jonge leeftijd kreeg ik de kans om te assisteren bij de danslessen van jonge kinderen. Ik dans zelf al vanaf 5 jarige leeftijd en dit is een grote passie van mij. Tijdens het assisteren van deze lessen kreeg ik het inzicht dat ik de ontwikkeling en begeleiding van kinderen enorm interessant vind. Ik groeide door van assistent naar leiding en ik ben mijn eigen dansgroepen gaan trainen. In deze periode ben ik gestart met mijn opleiding Pedagogiek.

Tijdens mijn stages op verschillende scholen en zorginstellingen begon ik mijn eigen visie te creëren en ontdekte ik waar ik heen wilde als pedagoog. Ik heb tijdens mijn afstudeerjaar een minor gevolgd over cultuureducatie, waarin creativiteit en talentontwikkeling centrale onderwerpen waren. Ik ben gaan onderzoeken hoe deze thema’s geïmplementeerd kunnen worden in het basisonderwijs. Dit onderzoek werd uitgeroepen tot het beste en meeste originele en praktische afstudeeronderzoek van de opleiding Pedagogiek (2012-2013).

Na mijn opleiding ben ik gaan werken in de buitenschoolse opvang. In dit jaar heb ik mezelf de tijd gegeven om inzicht te krijgen in wat ik precies wil gaan betekenen als pedagoog. Ik besloot om een Master opleiding te gaan volgen en mij te specialiseren in het Passend Onderwijs. Omdat het Passend Onderwijs een grote verandering is als gevolg van de veranderingen in de zorg, zijn er bij scholen, leerkrachten en ouders nog een hoop vraagtekens. De grootste verandering is dat er steeds meer leerlingen met extra hulpvragen geplaatst worden binnen het reguliere onderwijs. Maar wat betekent dit voor de leerkrachten en voor de klas? Ik help leerkrachten om antwoord te krijgen op deze vraag.

Daarnaast specialiseer ik mij in verschillende ontwikkelingsgebieden waar steeds meer begeleiding nodig zal zijn binnen het reguliere onderwijs. Sociaal-emotionele ontwikkeling, hersenwerking, drama en expressie, talentontwikkeling, hoogbegaafdheid, motoriek, begeleiding van spelen en vrije tijd en het omschrijven en aanpakken van probleemgedrag.”

Tessa zet zich in voor KOEKIE, maar werkt niet in dienst van KOEKIE. Tessa heeft haar eigen KVK nummer en bepaalt haar eigen tarieven.

  • Tessa is een ontzettend fijne collega om mee samen te werken. Ze zet zich in alles wat ze doet, voor de volle 100% in en is erg pro actief. Daarnaast heeft ze bewezen samen te kunnen werken met een pittige doelgroep, namelijk moeders met een verstandelijke beperking. Tessa heeft door haar open houding en onvoorwaardelijke acceptatie  een vertrouwens band kunnen  Lees verder...

    ASVZ
  • Door de rustige en betrokken houding van Tessa voelen kinderen zich bij Tessa op hun gemak. De kinderen voelen zich veilig en kunnen zich zo optimaal ontwikkelen. Tessa luistert naar de kinderen en voelt aan waar zij behoefte aan hebben. Een andere kracht van Tessa is haar creativiteit, waarmee zij leuke activiteiten bedenkt en uitvoert.

    Mundo, BSO
  • Tessa is zeer vaardig in de omgang met kinderen. In haar danslessen weet ze de kinderen op juiste wijze te stimuleren en uit te dagen op een niveau dat past bij het kind. Kinderen voelen zich vertrouwd bij Tessa doordat zij zich openstelt naar de kinderen en de kinderen goed kan doorgronden. Hierdoor is zij tevens in staat om de kinderen op de goede manier aan te spreken. De samenwerking Lees meer....

    GVB, dansdocente

Blog berichten van Tessa Koekhoven

Werkervaring

GVB

Gymnastiek Vereniging Barendrecht

 

Dansdocent bij verschillende dansgroepen in de leeftijd van 2 tot 20 jaar.

Organiseren van grote dansshows.

Het verzorgen van kinderdisco’s.

Het opleiden en begeleiden van assistenten.

Dr. Schaepmanschool

Jenaplan basisschool Barendrecht

 

Verzorgen van dansworkshops aan kinderen van 4 tot 6 jaar.

Begeleiden van kinderen met Pittige Plus opdrachten.

Verzorgen van workshops gericht op motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

Onderzoek naar de executieve functies bij hoogbegaafde leerlingen.

ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek

 

Begeleiden van kinderen en ouders met een licht verstandelijke beperking.

Uitvoeren van de methode Kleine Stapjes met kinderen.

Ondersteuning bij ziekenhuisbezoeken van ouders met lichtverstandelijke beperking bij hun te vroeg geboren tweeling.

Mundo

Buitenschoolse Opvang

 

Pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang.

Kijklijst gesprekken met ouders

Projecten

Product ontwikkelen voor jongeren in Rotterdam om culturele activiteiten te organiseren in opdracht van de Cultuurscouts.

Ontwikkelen en uitvoeren van het project 360 graden Cultuureducatie op de Dr. Schaepmanschool.

Ontwerpen van een activiteitenmap voor leerlingen van Horizon Educatief Centrum.

KOEKIE Autisme BegeleidingTessa Koekhoven