Annika de Wild

Pedagoog

Als ik kijk naar wat ik nu doe en wat ik heb gedaan, heb ik eigenlijk een soort rondje gelopen. Ik ben begonnen met de opleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker (MBO). Ik liep hier stage in het speciaal onderwijs en vond het geweldig om met kinderen te werken die extra ondersteuning nodig hadden. Ik ontdekte echter dat mijn interesses ook op andere vlakken lagen, waardoor ik hierna Communicatie (HBO) ben gaan studeren. Desondanks wilde ik wel een ‘lijntje’ houden met het werken met kinderen, omdat ik daar zoveel plezier uit haalde. Ik ben toen als bijbaan gaan werken bij een opvang voor kinderen met autisme. Hier heb ik ruim 5 jaar gewerkt.

Toen ik mijn studie Communicatie had afgerond, voelde het niet meer dan logisch dat ik in dat vakgebied een baan zou zoeken, en dus ook zou stoppen met het werken met kinderen. Maar wat liep dat anders dan verwacht: ik vond een baan als marktonderzoeker, maar begon het werken met kinderen en de omgang met ouders al snel te missen. Toen pas merkte ik hoeveel voldoening, plezier en waardering ik daaruit haalde. Ik heb ontslag genomen en ben weer gaan werken bij een opvang voor kinderen met autisme. De cirkel was rond; ik was terug bij waar ik was begonnen, waar eigenlijk altijd mijn hart al lag.

Dit betekent niet dat ik vanaf toen stil heb gestaan. Ik ontdekte dat ik veel voldoening haalde uit het ambulante werk. Eén op één bezig zijn met een kind, het opbouwen van een relatie, onderzoeken waar ik kan aansluiten, kijken en observeren wat er gebeurt als ik A of B doe. Er zijn voor een kind, in het moment, en te zien en begrijpen wat ik voor het kind kan doen en welke rol ik kan hebben in het welzijn van het kind. En daarmee ook een rol hebben in het welzijn van ouders, door tijdelijk de zorg over te nemen zodat ouders even iets anders kunnen doen, tijd kunnen besteden met anderen, opladen. Omdat ik beter wilde aansluiten bij de hulpvragen van ouders, voelde het op een gegeven moment als een logische stap om voor mezelf te gaan werken. Na 3 jaar gewerkt te hebben bij een opvang voor kinderen met autisme, heb ik in 2021 heb ik de stap gezet om voor mezelf verder te gaan.

Ik geef begeleiding aan kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking, in de leeftijd 4 t/m 16 jaar. De begeleiding vindt plaats op de plek waar het nodig is, zoals thuis, op school of bij de sportvereniging. Wat ik doe, is afhankelijk van de hulpvraag van de ouder(s) en/of de hulpvraag van het kind zelf. Ik ben werkzaam in omgeving Vlaardingen, Schiedam, Delft en Rotterdam.

Annika zet zich in voor KOEKIE, maar werkt niet in dienst van KOEKIE. Annika heeft haar eigen KVK nummer en bepaalt haar eigen tarieven.

 • klimroos

  Ik heb heel wat jaren fijn samengewerkt met Annika bij de Klimroos waar kinderen met autisme worden ondersteund door middel van individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. Annika is goed in staat om te luisteren, te observeren en te handelen naar wat de problematiek nodig heeft. Ze is een gezellige collega, zet een duidelijke structuur neer en doet wat ze zegt. Annika denkt mee over (moeilijke) situaties en problemen en weet hier oplossingen voor te vinden. Zij is inventief, lief voor kinderen en bouwt een band met ze op binnen de kaders die nodig zijn om kinderen met autisme goed te begeleiden. In de individuele begeleiding kijkt Annika goed naar wat een kind nodig heeft en kan hierop anticiperen. Zij zet ook hier een duidelijke structuur neer en doet net dat stapje meer om verder te komen met een kind in zijn ontwikkeling. Kinderen voelen zich prettig bij haar en kijken uit naar de begeleiding die zij geeft.

  Oud Collega – Begeleider
 • Annika de Wild

  Annika begeleidt onze zoon zowel op school (Tyltyl onderwijs) als thuis. Ze is heel zorgzaam, vriendelijk en helder in de communicatie. Ze stemt goed af met ons als ouders, de juf en met andere betrokken professionals. Onze zoon is dol op haar en geniet intens van de momenten met Annika. Hij wordt altijd enthousiast als ze binnenkomt. Ze creëert een veilige, rustige sfeer voor hem waarin hij zich goed kan ontwikkelen. Door de komst van Annika is er ook meer ontspanning in ons gezin gekomen. Kortom, we zijn heel erg blij met haar! 😊

  Ouder van een client
 • klimroos

  Ik heb Annika leren kennen als een enthousiaste en zorgzame begeleider met hart voor het begeleiden van kinderen. Annika zet zowel in groepsverband als in individuele begeleidingen in no-time een duidelijke structuur neer. Hierbij heeft zij veel aandacht voor de cliënt en het aansluiten bij diens belevingswereld. Zij luistert goed naar de zorgbehoeften en past haar begeleidingsstijl daarop aan. Ook onderhoud zij veel contact met betrokkenen om het kind heen en creëert daarmee transparantie in de begeleiding. Zowel ouders als kinderen gaven tijdens evaluaties aan erg tevreden te zijn over de begeleiding van Annika. Een mooi compliment voor de grote inzet die zij toont in de begeleidingen! Daarnaast is Annika een fijne collega om mee samen te werken. Ze stelt zich deskundig op tijdens zorg overleggen en kan goed reflecteren op haar eigen handelen.

  Oud-collega Gedragsdeskundige
 • Annika de Wild

  Wij kennen Annika via de Egelbloem waar onze zoon op de dagbesteding (in het weekend) of af en toe logeerde. Nadat de Egelbloem werd gesloten en dus ook de dagbesteding/logeren stopte zijn wij tot grote tevredenheid de samenwerking met Annika aangegaan via een PGB overeenkomst.

  Annika begeleid onze zoon zo'n 5 jaar en er is tussen onze zoon en Annika een goede band ontstaan. Ook wij als ouders hebben een goede band met Annika en zijn zeer tevreden over de inzet van Annika als begeleider en hebben veel vertrouwen in haar werkwijze. Wij kunnen haar met een gerust hart in onze woning achterlaten samen met onze zoon. Van te voren bespreken onze zoon en Annika wat de activiteiten zullen zijn voor deze dag, dit doet zij om structuur te bieden voor de gehele dag. Ze denkt hierbij goed na over chill-momenten en ook buitenactiviteiten. Het lukt Annika altijd om onze zoon zo ver te krijgen dat hij (ondanks dat hij liever wil gamen) meegaat in de activiteiten. Wij als ouders bevelen Annika aan als begeleider voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

  Ouder van een client

WERKERVARING

Stichting de Klimroos

Coördinerend begeleider

– Het bieden van begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis, in de vorm van groepsbegeleiding, individuele/ambulante begeleiding en ouderbegeleiding.
– Rol van mentor: contact onderhouden met ouders en betrokkenen, zorgplannen schrijven, doelen opstellen en dit monitoren en evalueren.
– Diverse taken en verantwoordelijkheden op gebied van planning, facturatie, communicatie, inwerken van nieuwe collega’s en stagebegeleiding.

PGB

Begeleider 

Eén dag per maand begeleid ik een jongen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijk beperking. Dit doe ik bij ouders thuis en wordt gefinancierd vanuit PGB. Tot mei 2021, voordat ik als zzp’er gingen werken, deed ik dit op informele basis.

Stichting de Egelbloem

Begeleider

Het bieden van begeleiding in groepsverband tijdens logeerweekenden en schoolvakanties. Dit deed ik als bijbaan tijdens mijn hbo-opleiding.

KOEKIE Autisme BegeleidingAnnika de Wild