Klachtenprocedure

Heb je een klacht over een online KOEKIE cursus? Hier lees je wat we kunnen betekenen.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met een geleverde dienst of het handelen vanuit KOEKIE. Uiteraard zal KOEKIE er alles aan doen om jouw klacht zo snel mogelijk op te lossen

Een kort overzicht van de begrippen:

Klager: De klager is de afnemer van een online KOEKIE cursus.
Klacht: Een schriftelijke geuite klacht over de hulp of dienst van KOEKIE of over een professional van KOEKIE Autisme Begeleiding.
Gedraging: Een actie of het nalaten hiervan die serieuze (negatieve) gevolgen heeft voor de afnemer van een KOEKIE cursus.

De stappen:

 1. Een klacht indienen kan tot maximaal één maand na de geleverde dienst door KOEKIE Autisme Begeleiding.
 2. Een officiële klacht kan worden ingediend door middel van een heldere brief met een duidelijke beschrijving van de klacht en wenselijke uitkomst.
 3. Deze brief kan worden verstuurd naar jonneke@symptomen-autisme.nl. (Zonder officiële klachtenbrief, kan de klacht niet in behandeling worden genomen).
 4. KOEKIE Autisme Begeleiding neemt binnen één week na het ontvangen van de klacht contact op met de klager om een persoonlijk gesprek te organiseren. In dit gesprek zullen de beiden partijen met elkaar in gesprek gaan over de klacht en de mogelijke oplossing.
 5. Na het eerste gesprek zal binnen twee weken een schriftelijke samenvatting en besluitvorming worden toegezonden aan de klager.
 6. Eventueel wordt er een tweede gesprek georganiseerd.
 7. Mocht de uitkomst van de bovenstaande stappen niet aan de verwachting van de klager voldoen is de klager vrij om juridische bijstand te vragen.

Tips voor het schrijven van de klachtenbrief:

 • Vermeld in jouw klachtbrief jouw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres). Formuleer de klacht concreet, helder en bondig.
 • Houd de klachtbrief overzichtelijk. Breng een duidelijke structuur aan
 • Schets je een situatie waarover je niet tevreden bent? Vat de klacht daarover dan aan het slot van die passage samen.
 • Zijn er meerdere situaties waarover je niet tevreden bent? Vat jouw klachten dan telkens per punt samen.
KOEKIE Autisme BegeleidingKlachtenprocedure online KOEKIE cursussen